OM OSS

FÖRSAMLINGEN

Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling är en kristen församling verksam främst i bygden runt Östadkulle/Bergstena, på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda. Vi är en församling i tillväxt, och är nu drygt 130 medlemmar i alla åldrar. Vi är relativt många unga människor, både sett till församlingen som helhet och sett till församlingens ledning.

Församlingen är knuten till Equmeniakyrkan, men samarbetar gärna med andra församlingar från olika samfund.

 

GUDSTJÄNSTER

 

LOVSÅNG

Våra gudstjänster präglas av mycket lovsång och vi har flera team som turas om att leda lovsången under gudstjänsterna. 

Vi tror att lovsången hjälper oss att närma oss Gud och därmed hjälper oss att utrycka vår tacksamhet till Gud för den

han är och det han har gjort för oss.

 

ORDET

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud. Att det är hans ord till oss människor. Bibeln hjälper oss att förstå vem Gud är och att

komma närmare Jesus.

 

BÖN

”Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan” – Jak. 5:16

Vi tror att Gud hör bön och att Gud talar och verkar. Därför är bön en viktig del i alla våra samlingar.

 

Varje onsdag kl. 09.00 finns det möjlighet att vara med på bön i kyrkan. 

 

 

VÅR TRO

Vi kallar oss kristna för att vi tror att det finns en kärleksfull Gud som skapat universum, inklusive den här planeten och allt som finns på den. Vi tror att hans tanke med oss människor var att vi skulle återspegla något av hans person, och att vi skulle vara hans barn och leva för alltid. Men vi tror också att någonstans på vägen gick det snett, vi människor beslöt oss för att lämna Gud och förlorade möjligheten till evigt liv. Vi började göra, tänka och säga saker som inte stämmer med Guds vilja.

Vi tror att Gud därför lät sin son Jesus komma till jorden för att ge oss riktlinjer hur vi skall behandla varandra. Men framför allt skulle han ta konsekvensen av våra misstag och göra det möjligt för oss att åter lära känna Gud och leva för alltid med honom. Han lät sig därför bli avrättad på ett kors för 2000 år sedan. Vi tror att Jesus var en verklig, historisk person, men att han också var Gud själv. Vi tror därför att han inte bara dog utan återuppstod igen och lever än idag. Vi kallar oss kristna för att vi mött denne levande Jesus och valt att följa honom.

Om du vill veta mer, besök någon av våra gudstjänster eller kontakta några av våra anställda så berättar vi gärna!

 

VÅR VISION

Vi vill vara en kristen gemenskap där människor får möta Jesus och låta bibelns budskap genomsyra hela livet.

UPPDRAG: Att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd.
 

HITTA HIT

Vår adress:

Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling

Bergstena Missionskyrka

441 92 Alingsås8

94