alpha

PÅ GRUND UTAV FHMs REKOMMENDATIONER ÄR TYVÄRR ALPHA INSTÄLLT FÖR TILLFÄLLET.

 

Alpha är en grundkurs i kristen tro där alla frågor får ställas.

Vi börjar med att fika tillsammans och lyssnar sedan till ett föredrag

för att avsluta med att samtala om olika frågor.

Den här hösten har vi Alpha varannan onsdag kl. 18.30.

 

För mer information kontakta: Marita Segerlind, tel. 0735-522747