Välkommen!

Välkommen till oss!

Vi är en kristen församling verksam främst i bygden runt Östadkulle/Bergstena, på landsbygden

mellan Alingsås och Vårgårda. Vi är en församling i tillväxt, och är nu drygt 100 medlemmar i alla åldrar.

Vi vill vara en kristen gemenskap där människor får möta Jesus och låta bibelns budskap genomsyra hela livet.

 
INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av restriktionerna för Covid-19 släpper vi bara in 50 personer per gudstjänst.

Anmälan till gudstjänst görs i förväg. Det går även att följa gudstjänsten

via livesändning för dig som inte deltar på plats.

 

KOMMANDE HÄNDELSER

MÖTESBLAD

Se programmet för

januari här!

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Var med och be under den Ekumeniska

böneveckan 18-25 januari.

Du hittar veckans samlingar här!

BÖN

Var med och be i kyrkan varje

onsdag och söndag kl. 09.00

OBS! Ingen bön i Bergstena 19/1

Se info om samlingarna under

Ekumeniska böneveckan.

KONTAKT

Sara Spencer 

Pastor

0727-27 87 02

pastorn@frikyrkan.com

Nanne Jonsson

Ungdomsledare

0709-68 95 37

ungdomsledaren@frikyrkan.com

Sandra Rydsmo

Lovsångsledare & Organisatör

0733-80 09 44

sandra@frikyrkan.com

Johannes Eriksson

Ordförande

0733-37 95 94

ordforande@frikyrkan.com

Uthyrning lokaler: Anette Karlsson, 0738-101124