VÄLKOMMEN!

välkommen till oss!

Vi är en kristen församling verksam främst i bygden runt Östadkulle/Bergstena, på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda. Vi är en församling i tillväxt, och är nu drygt 130 medlemmar i alla åldrar. Vi vill vara en kristen gemenskap där människor får möta Jesus och låta bibelns budskap genomsyra hela livet. 

AKTUELLT

MÖTESBLAD

Se programmet för

juni – september här!

KONFA 2024-2025

Du som går i 8:an är välkommen

att gå i konfa där vi får lära oss mer om

vem Jesus är och vad kristen tro innebär.

Läs mer om konfan här!

 

BÖN

Varmt välkommen med att be varje

onsdag och söndag i kyrkan.

KONTAKT

Sara Spencer 

Pastor

0727-27 87 02

pastorn@frikyrkan.com

Simon Johansson

Ungdomsledare

0709-35 41 61

ungdomsledaren@frikyrkan.com

Johannes Eriksson

Ordförande

0733-37 95 94

ordforande@frikyrkan.com

Uthyrning lokaler: Pelle Marklund, 070 99 45 335