Välkommen!

Välkommen till oss!

Vi är en kristen församling verksam främst i bygden runt Östadkulle/Bergstena, på landsbygden

mellan Alingsås och Vårgårda. Vi är en församling i tillväxt, och är nu drygt 100 medlemmar i alla åldrar.

Vi vill vara en kristen gemenskap där människor får möta Jesus och låta bibelns budskap genomsyra hela livet.

KOMMANDE HÄNDELSER

MÖTESBLAD SEPT/OKT

Se programmet för september

och oktober här!

BÖN

Var med och be i kyrkan varje onsdag

kl. 09.00 & 19.00

ANMÄLAN TILL GUDSTJÄNST

Här anmäler du dig till gudstjänsten

den 26 september kl. 10.00.

TIKVA

Välkommen på Tikva, en

andakt för hela kroppen.

Tisdagar kl. 19.30. Anmälan till

Camilla Jiderhamn, 0706-43 11 14

TONÅRSTEAM

För dig som är 13 år och äldre, gillar att

sjunga eller spela ett instrument och vill

använda det för att ära Gud.

Start 1/10 kl. 17.30.

KONFIRMATION 21/22

Nu kan du som börjar åk 8 efter

sommaren anmäla dig till 

konfan som börjar hösten 2021!

Läs mer och anmäl dig här!

KONTAKT

Sara Spencer 

Pastor

0727-27 87 02

pastorn@frikyrkan.com

Nanne Jonsson

Ungdomsledare

0709-68 95 37

ungdomsledaren@frikyrkan.com

Sandra Rydsmo

Lovsångsledare & Organisatör

0733-80 09 44

sandra@frikyrkan.com

Johannes Eriksson

Ordförande

0733-37 95 94

ordforande@frikyrkan.com

Uthyrning lokaler: Anette Karlsson, 0738-101124