Välkommen!

Välkommen till oss!

Vi är en kristen församling verksam främst i bygden runt Östadkulle/Bergstena, på landsbygden

mellan Alingsås och Vårgårda. Vi är en församling i tillväxt, och är nu drygt 100 medlemmar i alla åldrar.

Vi vill vara en kristen gemenskap där människor får möta Jesus och låta bibelns budskap genomsyra hela livet.

KOMMANDE HÄNDELSER

MÖTESBLAD SOMMAREN

Se sommarens program här!

BÖN

Var med och be i kyrkan varje onsdag

kl. 09.00 eller kl. 19.30. Se kalendern

för info om sista tillfällena

innan sommaren.

KONFIRMATION 21/22

Nu kan du som börjar åk 8 efter

sommaren anmäla dig till 

konfan som börjar hösten 2021!

Läs mer och anmäl dig här!

KONTAKT

Sara Spencer 

Pastor

0727-27 87 02

pastorn@frikyrkan.com

Nanne Jonsson

Ungdomsledare

0709-68 95 37

ungdomsledaren@frikyrkan.com

Sandra Rydsmo

Lovsångsledare & Organisatör

0733-80 09 44

sandra@frikyrkan.com

Johannes Eriksson

Ordförande

0733-37 95 94

ordforande@frikyrkan.com

Uthyrning lokaler: Anette Karlsson, 0738-101124