Festis & Loftet

IMGP3288

För barn födda från 2014 eller tidigare.


Samtidigt som gudstjänsten i Bergstena missionskyrka kl 10.00-11.30.


Genom drama och enkla bibelberättelser lär sig barnen om vänskap, värderingar, grundläggande etik och kristen tro. Dessutom erbjuds lek, pyssel och sport.


Kontaktperson Malin Marklund  0727 – 13 51 92