Besök från Ankarsstiftelsen

På långfredagen så fick vi besök från Ankarsstiftelsen där grundaren Börje Erdtman och

Mariano Zea från Colombia berättade lite om vad som händer i Colombia.

Bertil Larsson var mötesledare och Berit Larsson tolkade från spanska när Mariano berättade

om vad han gör i Colombia.

Mariano Zea och Berit Larsson

Mariano Zea och Berit Larsson

Börje Erdtman Ankarsstiftelsen

Bertil Larsson